Омуртаг


 

 

Кмет на Общината
инж. Ешреф Хасанов Ешрефов
Приемен ден:
Всеки четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 

 

За връзка
Тел.: 0605 623 11 / 0605 620 08
Факс: 0605 635 02

 

7900 гр.Омуртаг, ул."Александър Стамболийски" 2А

 

Сигнали мнения и препоръки
obshtina_omurtag@abv.bg

0605/6-23-45 - "Зелен телефон" за подаване на сигнали по отпадъците;

e mail: eko_omurtag@abv.bg - за сигнали при нарушения на нормативните изисквания на отпадъците, както и на предложения за подобрение на политиките по отпадъците.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Стопански и хуманитарни дейности

АРХИВ

достъп до обществена информация

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА ОМУРТАГ

ПОБРАТИМЕНИ ОБЩИНИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ ОМУРТАГ, ПАЗАРДЖИК И ГРАД МЮНХЕН ЗА РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРАД ОМУРТАГ

Частични избори 18.02.2018

Вход

 

 

 

0 raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg