С пълния текст на заповедта може да се запознаете оттук.