До

Жителите

На гр. Омуртаг

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

 

ОТ НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ ШАБАН - КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

 

ОТНОСНО: КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ГРАД ОМУРТАГ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обръщам се към Вас с надеждата да бъда разбран правилно. Искам да знаете истината и да ми повярвате, че действията ми като кмет са единствено в посока разрешаване на тежкия воден проблем и излизане от нетърпимата ситуация, породена от него.

Вие знаете, че проблемът не е от вчера, той е създаден преди много време и през годините се задълбочава. Причините са много и голяма част от тях са извън нашата компетентност като общинско ръководство. “ВиК” ООД, гр. Търговище е търговско дружество, регистрирано по смисъла на Търговския закон. Негово право и задължение е да поддържа водопреносната мрежа и да водоснабдява града с чиста питейна вода. Общината няма никакви задължения в този смисъл, както и не притежава контролни функции над “ВиК” дружеството. Въпреки това не бягаме от отговорност, обещали сме всякакво съдействие и помощ. Уведомили сме всички органи и лица на регионално и национално ниво, които имат възможност и власт да помогнат. В същото време с водоноски зареждаме болницата, училищата, детските градини и гражданството с вода.

В течение сме на всички неудобства и опасности, породени от водната криза, работим по отстраняването на трудностите, за координация на действията на институциите, ангажирани с проблема.

Затрудненията са огромни. Ще се справим, но не толкова бързо, колкото бихме желали. Истината е многопланова и разнопосочна, но ако трябва с две думи да бъде описана, те са:

-         изключително намалял дебит на водата в извор “Кипилово”;

-         многобройни аварии по 42 км трасе;

-         персонални безотговорни действия и бездействия на компетентните органи от “ВиК” ООД, гр. Търговище;

Работим усилено по излизане от кризисната ситуация и искрено се надявам “ВиК” дружеството също да впрегне всички усилия за по-бързото разрешаване на проблема.

В заключение искам да кажа нещо лично. На фона на тази тежка ситуация, мюсюлманската общност в град Омуртаг се опитва да отпразнува свещения празник Курбан Байрам.

Искам да се обърна към онези жители и гости на община Омуртаг, които честват този празник,

Приемете моя сърдечен поздрав по случай свещения за мюсюлманите Курбан Байрам.

Милосърдието, покаянието и опрощението слизат от небето в ден като този. А ние имаме нужда от празници на духа, за да бъдем по-добри и по-човечни. Защото този празник е символ на съпричастност, уважение и щедрост. Щастлив съм да се обърна към вас и вашите семейства, с пожелание за здраве, щастие и благодат.

Искрено се надявам Курбан Байрам да ви донесе много споделена радост, мир и надежда.

 

С уважение,

 

Неждет Шабан

Кмет на Община Омуртаг