Информация
От Неждет Джевдет Шабан - Кмет на Община Омуртаг
Относно: Водоснабдителна система Кипилово, който към момента е основен водоизточник за град Омуртаг и информация за създалата се кризисна ситуация във връзка с продължителна липса на вода в гр. Омуртаг в началото на месец Октомври 2013 г.

Информация
От Неждет Джевдет Шабан - Кмет на Община Омуртаг


Относно: Водоснабдителна система Кипилово, който към момента е основен водоизточник за град Омуртаг и информация за създалата се кризисна ситуация във връзка с продължителна липса на вода в гр. Омуртаг в началото на месец Октомври 2013 г.