КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР 2015 г.

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

1.Културни събития с международно участие:

Месец,

дата

Място на

провеждане

Проява

Организатор

Лице за контакт

Телефон   ел.поща

Забележка: При необходимост добавете още редове

2.Културни прояви с национално значение:

Месец,

дата

Място на

провеждане

Проява

Организатор

Лице за контакт

Телефон  ел.поща

Август

2015

с.Горно Новково

Национален  фолклорен събор „И си носим песента “

Община Омуртаг и НЧ”Нова Светлина -1956”с.Г.Новково

Шенай Алиева

0884105802

Забележка: При необходимост добавете още редове

 

 

3.Културни изяви с регионално и  местно значение :

 

Месец,

дата

Място на

провеждане

Проява

Организатор

Лице за контакт

Телефон   ел.поща

27 Януари

2015 г.

гр.Омуртаг

Тържествено честване на 137 –та годишнина от Освобождението на Омуртаг и честване Деня на Омуртаг

 

Община Омуртаг

Шенай Алиева

0884105802

03 Март

2015 г.

гр.Омуртаг

Тържествено честване на 3 март –Освобождението на България

 

Община Омуртаг

Шенай Алиева

0884105802

Април

2015 г.

гр.Омуртаг

Народно веселие -Великден

Община Омуртаг и НЧ”Отец Паисий 1870” гр. Омуртаг

Шенай Алиева

0884105802

09 Май

2015 г.

гр.Омуртаг

Отбелязване деня на Европа – 9 май

Община Омуртаг и читалищата от общината

Шенай Алиева

0884105802

24 май

2015 г.

гр.Омуртаг

Шествие по случай 24 май Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура

Община Омуртаг,училища и читалища от общината

Шенай Алиева

0884105802

1 Юни

2015 г.

гр.Омуртаг

 

Ден на детето

Община Омуртаг

Шенай Алиева

0884105802

Юни 2015 г.

гр.Омуртаг

Юнски дни на културата и Празник на Община Омуртаг – 7 юни

 

Община Омуртаг

 

Шенай Алиева

0884105802

22 Септември 2015 г.

 

гр.Омуртаг

Отбелязване Независимостта на България

Община Омуртаг

Шенай Алиева

0884105802

1 Октомври 2015 г.

гр.Омуртаг

Ден на възрастните хора

Община Омуртаг и НЧ” Отец Паисий 1870” гр.Омуртаг

 

Шенай Алиева

0884105802

1 Ноември

2015 г.

гр.Омуртаг

Ден на народните будители

Община Омуртаг и НЧ” Отец Паисий 1870” гр.Омуртаг

 

Шенай Алиева

0884105802

Декември 2015 г.

гр.Омуртаг

Коледни и новогодишни тържества

Община Омуртаг и НЧ” Отец Паисий 1870” гр.Омуртаг

 

Шенай Алиева

0884105802

 

Забележка: При необходимост добавете още редове

 

4.Чествания на кръгли годишнини

 

 

Месец,

дата

Място на

провеждане

Проява

Организатор

Лице за контакт

Телефон   ел.поща

3 Март

2015 г.

с.Величка

Община Омуртаг

Честване на 60 години от създаването на Народно читалище „Светлина  1955”с.Величка

 

Община Омуртаг и НЧ”Светлина 1955” с.Величка

Шенай Алиева

0884105802

16 Март

2015 г.

с.Церовище

Община Омуртаг

Честване на 60 години от създаването на народно читалище „Кирил и Методий 1955” с.Церовище

Община Омуртаг и НЧ”Кирил и Методий 1955” с.Церовище

 

Шенай Алиева

0884105802

10 Април

2015 г.

с.Змейно

Община Омуртаг

 

Честване на 80 години от създаването на Народно читалище „Просвета 1935 „ с.Змейно

 

Община Омуртаг и НЧ”Просвета 1935”  с.Змейно

Шенай Алиева

0884105802

14 Май

2015 г.

 

с.Красноселци

Община Омуртаг

Честване на 70 години от създаването на Народно читалище „Христо Ботев  1945” с.Красноселци

Община Омуртаг и НЧ”Христо Ботев  1945” с.Красноселци

Шенай Алиева

0884105802

15 Октомври

2015 г.

с.Илийно

Община Омуртаг

Честване  на 90 години от създаването на Народно читалище „Пробуда  1925” с.Илийно

 

Община Омуртаг и НЧ”Пробуда  1925” с.Илийно

Шенай Алиева

0884105802

 

Забележка: При необходимост добавете още редове

 

Изготвил: Шенай Алиева

/Име , фамилия /

……………………..

/подпис/

Длъжност : Гл.експерт „Социална политика”

Дирекция „СХД”

Тел.0605 / 62311/

Тел. 0884105802

Ел.поща.sheni76@dir.bg

 

 

Културен календар 2017 г.

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

Културни изяви с регионално и  местно значение :

 

Месец,

дата

Място на

провеждане

Проява

Организатор

Лице за контакт

Телефон   ел.поща

 

27 януари

 

Гр. Омуртаг

Тържествено честване на 139-та годишнина от освобождението на Омуртаг

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

3 март

 

Гр. Омуртаг

Тържествено честване на 3 март – Освобождението на България

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

април

 

Гр. Омуртаг

Народно веселие - Великден

Община Омуртаг и Народно читалище „Отец Паисий-1870” гр. Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

9 май

Гр. Омуртаг

Отбелязване деня на Европа

Община Омуртаг и читалища от общината

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

24 май

 

 

Гр. Омуртаг

Шествие по случай 24 май – ден на славянската писменост и на българската просвета и култура

Община Омуртаг, училища и читалища от общината

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

1 юни

 

 

Гр. Омуртаг

Ден на детето

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

7 юни

 

Гр. Омуртаг

Юнски дни на културата и празник на Омуртаг

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

август

с.Горно Новково, община Омуртаг

Фолклорен събор „И си носим песента

Община Омуртаг и НЧ ”Нова Светлина-1956”     с. Г. Новково

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

6 септември

 

 

Гр. Омуртаг

Отбелязване

Съединението на България

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

22 септември

 

Гр. Омуртаг

Отбелязване на Независимостта на България

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

1 октомври

 

Гр. Омуртаг

Ден на възрастните хора

Община Омуртаг и Народно читалище „Отец Паисий-1870” гр. Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

1 ноември

 

 

Гр. Омуртаг

Ден на народните будители

Община Омуртаг и Народно читалище „Отец Паисий-1870” гр. Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

декември

 

Гр. Омуртаг

Коледни и новогодишни тържества

Община Омуртаг и Народно читалище „Отец Паисий-1870” гр. Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

 

Чествания на кръгли годишнини

 

Месец,

дата

Място на

провеждане

Проява

Организатор

Лице за контакт

Телефон   ел.поща

 

февруари

 

 

С. Беломорци

Честване на 110 години от създаването на Народно читалище „Братство-1907” с. Беломорци

Община Омуртаг и Народно читалище „Братство-1907” с. Беломорци

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

юли

С. Зелена Морава, община Омуртаг

Честване на 90 години от създаването на Народно читалище „Светлина-1927” с. Зелена Морава

Община Омуртаг и Народно читалище „Светлина-1927” с. Зелена Морава

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

септември

С. Козма Презвитер, община Омуртаг

Честване на 100 години от създаването на Народно читалище „Иван Вазов-1917” с. Козма Презвитер

Община Омуртаг и Народно читалище „Иван Вазов-1917” с. Козма Презвитер

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

 

Изготвил: Нуршен Фаикова

 

Длъжност : Гл.експерт „Социална политика и култура”

Дирекция „ХД”

 

Тел. 06056/23-11

Ел.поща : nursen_86@abv.bg

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2018 г.

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

1.Културни изяви с регионално и  местно значение :

 

Месец,

дата

Място на

провеждане

Проява

Организатор

Лице за контакт

Телефон   ел.поща

 

27 януари

 

Гр. Омуртаг

Тържествено честване на 140-та годишнина от освобождението на Омуртаг

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

3 март

 

Гр. Омуртаг

Тържествено честване на 3 март – Освобождението на България

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

април

 

Гр. Омуртаг

Народно веселие - Великден

Община Омуртаг и Народно читалище „Отец Паисий-1870” гр. Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

9 май

 

Гр. Омуртаг

Отбелязване деня на Европа

Община Омуртаг и читалища от общината

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

24 май

 

 

Гр. Омуртаг

Шествие по случай 24 май – ден на славянската писменост и на българската просвета и култура

Община Омуртаг, училища и читалища от общината

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

1 юни

 

 

Гр. Омуртаг

Ден на детето

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

7 юни

 

Гр. Омуртаг

Юнски дни на културата и празник на Омуртаг

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

август

с.Горно Новково, община Омуртаг

Фолклорен събор „И си носим песента

Община Омуртаг и НЧ ”Нова Светлина-1956”     с. Г. Новково

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

6 септември

 

 

Гр. Омуртаг

Отбелязване

Съединението на България

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

22 септември

 

Гр. Омуртаг

Отбелязване на Независимостта на България

 

Община Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

1 октомври

 

Гр. Омуртаг

Ден на възрастните хора

Община Омуртаг и Народно читалище „Отец Паисий-1870” гр. Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

1 ноември

 

 

Гр. Омуртаг

Ден на народните будители

Община Омуртаг и Народно читалище „Отец Паисий-1870” гр. Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

декември

 

Гр. Омуртаг

Коледни и новогодишни тържества

Община Омуртаг и Народно читалище „Отец Паисий-1870” гр. Омуртаг

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

 

2.Чествания на кръгли годишнини

 

Месец,

дата

Място на

провеждане

Проява

Организатор

Лице за контакт

Телефон   ел.поща

 

февруари

 

 

С. Веренци, община Омуртаг

Честване на  60 години от създаването на Народно читалище „Христо Ботев-1958” с. Веренци

Община Омуртаг и Народно читалище „Христо Ботев-1958” с. Веренци

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

юли

 

С. Камбурово, община Омуртаг

Честване на 90 години от създаването на Народно читалище „Светлина-1928” с. Камбурово

Община Омуртаг и Народно читалище „Светлина-1928” с. Камбурово

Нуршен Фаикова

nursen_86@abv.bg

06056/23-11

 

 

Изготвил: Нуршен Фаикова

 

Длъжност : Гл.експерт „Социална политика и култура”

Дирекция „ХД”

 

Тел. 06056/23-11

Ел.поща : nursen_86@abv.bg