ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

 

Полезни съвети за икономия на енергия

 


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и чл. 63 от ЗЕЕ

 

 

Forma_ZEVI_new_final  за 2018

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г.


Общинска програма за Енергийна ефективност на Община Омуртаг 2020-2030г.

30-01-2020 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и чл. 63 от ЗЕЕ 2019

04.02.2020 г.

 

Отчет ЗЕВИ

09.03.2020 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и чл. 63 от ЗЕЕ 2020

12.02.2021 г.

 

Отчет за 2020 година по ЗЕВИ

26.03.2021 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и чл. 63 от ЗЕЕ 2021

18.11.2021 г.

 

- Общинска краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Омуртаг за периода 2022 – 2025 година.


- Решение на Общински съвет - Омуртаг

05.07.2022 г.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 

КПНИЕВИБ Омуртаг 2022-2025

28.02.2023 г.

 

инж. Ешреф Ешрефов Кмет на Община Омуртаг

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО  ЧЛ.63 ОТ ЗЕЕ

15.12.2023 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ)

21.03.2024 г.