ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 11 ЮЛИ 2021

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ  11 ЮЛИ 2021

Заповед №215

Заповед №216

19.05.2021

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

за произвеждане на избори за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

fspns_25-22-00-000

fspnsf_25-22-00-000

31-05-2021 г.

ПОКАНА

за провеждане на консултации за опрдеделяне съставите на Секционните избирателни комисии в Община Омуртаг

за провеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 година

01.06.2021 г.