Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци - втори етап, клетка № 2, гр.Омуртаг

Документация

дата на публикуване 18.10.2017

 

съобщение по чл.57, ал. 3, от ППЗОП за отваряне на ценови предложения

 

дата на публикуване: 17.11.2017 г.

 

Решение

Протокол 1

Протокол 2

дата на публикуване: 24.11.2017 г.

Договор

дата на публикуване: 07.12.2017 г.