Изпълнение на СМР на обект „Многофункционална спортна площадка с. Вр.кон

Изпълнение на СМР на обект „Многофункционална спортна площадка с. Вр.кон"

 

ОБЯВА

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

КСС спортна площадка с.Врани кон

 

линеен календарен график

 

Инвестиционен проект

дата на публикуване: 27.09.2016 г.

 

Информация за удължаване на срок

дата на публикуване 13.10.2016 г.

Протокол

дата на публикуване: 26.10.2016 г

Договор

дата на публикуване:07.11.2016 г.