Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:“Предоставяне на услуги по застраховане на обекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”.

С документацията по тази обществена поръчка можете да се запознаете оттук.

Публикувано на 18.08.2015 г.

 


 

ПРОТОКОЛ

Публикуван на: 01.09.2015 г.

 


 

ДОГОВОР

Публикуван на: 08.09.2015

 


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 30.10.2015

Публикуванo на: 30.10.2015