„Упражняване на строителен надзор на обекти в община Омуртаг

Обява

Документация

 

дата на публикуване: 20.09.2016 г.

 

Протокол

дата на публикуване: 07.10.2016 г

Договор

дата на публикуване: 26.10.2016 г.