Ремонт и рехабилитация на улици в Община Омуртаг

Ремонт и рехабилитация на улици в Община Омуртаг

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дата на публикуване: 25.01.2018г.

 

ПРОТОКОЛ

дата на публикуване: 26.02.2018 г.

 

ДОГОВОР ОП 1

ДОГОВОР ОП 2

дата на публикуване: 14.03.2018 г.