Реконструкция на покрив на административна сграда

Реконструкция на покрив на административна сграда

 

Обява

Документация

линеен календарен график

диаграма на работната ръка

КСС

дата на публикуване: 06.07.2017 г

 

Инвестиционен проект

дата на публикуване: 06.07.2017 г

 

П Р О Т О К О Л

дата на публикуване: 11.08.2017 г.

 

Договор

дата на публикуване : 22.08.2017 г.