Покана за представяне на оферти за Извършване на СМР по проект „Текущ ремонт на помещенията в „Домашен социален патронаж

Покана за представяне на оферти за Извършване на СМР по проект „Текущ ремонт на помещенията в „Домашен социален патронаж" гр. Омуртаг“

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И АРХ. ЗАСНЕМАНЕ

31.07.2019