Основен ремонт (ОР) на улици в Община Омуртаг- 00449-2016-0006

Решение

Обявление

Документация

диаграма на работната ръка

линеен календарен график

КСС ул. 6-ти май, с. Могилец

КСС ул. Джамия, с. Пъдарино

КСС ул. Камчия, с. Могилец

КСС ул. Пирин, гр. Омуртаг

КСС ул. Радецки, гр. Омуртаг

 

Инвестиционен проект -  ул. Радецки, гр. Омуртаг

част ПБЗ

Част ТС

Чертежи

Инвестиционен проект - Основен ремонт на улица Радецки в гр. Омуртаг

1

2

Скици 1.1

дата на публикуване: 06.04.2016 г

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

дата на публикуване 20.06.2016 г.

 

Решение

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

дата на публиуване 30.06.2016

 

Договор ОП 3

дата на публикуване: 01.12.2016

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 4

Договор ОП 5

дата на публикуване: 05.01.2017