Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми - 9060784

Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми

Обява

Документация

Таблица

дата на публикуване : 20.01.2017 г.

 

Разяснение

дата на публикуване: 25.01.2017 г

 

Информация за удължаване на срок

дата на публикуване: 27.01.2017 г

 

Протокол

дата на публикуване: 08.02.2017 г.

 

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

Договор ОП 5

Договор ОП 6

Договор ОП 7

Договор ОП 8

Договор ОП 9

Договор ОП 10

Договор ОП 11

Договор ОП 12

дата на публикуване: 27.02.2017 г.