Обновяване на ритуална зала (Обреден дом), гр. Омуртаг

Обновяване на ритуална зала (Обреден дом), гр. Омуртаг

 

Решение

Обявление

Документация

ESPD-BG1

КСС

Линеен календарен график

Приложение № 1

Инвестиционен проект

дата на публикуване: 26.10.2016 г.

 

Съобщение

дата на публикуване: 28.11.2016 г.

Доклад

Протокол 1

Протокол 2

Решение № 23

дата на публикуване: 02.12.2016 г.

 

Обявление за възложена поръчка

дата на публикуване: 12.12.2016 г.

Договор

дата на публикуване: 12.12.2016 г.