Изпълнение на неотложно-възстановителни работи по преливника на яз.Царевци

Изпълнение на неотложно-възстановителни работи по преливника на яз.Царевци

 

Обява

Линеен-календарен-график

КСС-Царевци

ИП-яз-Царевци

Документация

Диаграма-на-работната-ръка

дата на публикуване: 02.11.2017 г

 

Протокол

дата на публикуване: 28.11.2017 г.

 

Договор

дата на публикуване: 04.12.2017 г.