Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на кординатор на балансираща група на община Омуртаг

информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

дата на публикуване: 09.08.2017 г.

 

Решение

Обявление

Документация по ЗОП _по гл.25_О

Приложение 1 Техническа спецификация_О

Приложение 2 Образци на документи_О

Приложение 3 Образец на договор_О

 

дата на публикуване: 10.08.2017

 

Протокол 1

дата на публикуване: 20.09.2017

 

съобщение по чл.57, ал. 3, от ППЗОП за отваряне на ценови предложения

дата на публикуване: 01.11.2017 г.

Решение

Протокол 2

Протокол 3

дата на публикуване: 09.11.2017 г.

 

Решение за прекратяване ЕЕ

дата на публикуване: 12.12.2017 г.

 

Обявление за възложена поръчка

дата на публикуване: 02.01.2018 г