Упражняване на строителен надзор

Обява

Документация

дата на публикуване 19.08.2016 г

Информация за удължаване на срок за получаване на оферти

дата на публикуване: 26.08.2016 г

 

Обособена позиция № 1: „Строителен надзор при изпълнение на СМР на общински  пътища и улици";

Обособена позиция № 2: „Строителен надзор при изпълнение на СМР на   обекти за обществено ползване в Община Омуртаг"

 

Протокол

Извадка от ТР

дата на публикуване 07.09.2016 г

 

Договор ОП 1

Договор ОП 2

дата на публикуване 20.09.2016 г.