Доставка на ГСМ за зареждане на МПС и доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Омуртаг - 00449-2016-0004

Доставка на ГСМ за зареждане на МПС и доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Омуртаг - 00449-2016-0004

   Решение

  Дата на публикуване: 14.03.2016
 Решение за промяна 
Дата на публикуване: 22.03.2016
 

Договор 1

Дата на публикуване: 24.03.2016

Договор 2 

Дата на публикуване: 24.03.2016