Изграждане на Детска площадка № 1 в гр.Омуртаг

Изграждане на Детска площадка № 1 в гр.Омуртаг

Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот IІІ, кв.77, гр.Омуртаг

 

Документация

КСС площадка  кв. 77 гр.Омуртаг

линеен календарен график

Обява

Приложение № 1 Техническо описание

Площадка за игра кв. 77 /Файлове архивирани в .rar формат.Ако имате затруднения с разархивирането инсталирайте WinRar от тук /

13.10.2016 г.

 

Информация за удължаване на срок за получаване на оферти

28.10.2016 г.

 

Протокол

03.11.2016 г.

Договор

11.11.2016 г.