Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общински детски градини, Детска ясла № 1и Детска млечна кухня при Община Омуртаг

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общински детски градини, Детска ясла № 1и Детска млечна кухня при Община Омуртаг

 

Решение

Обявление

Документация

ESPD-BG1

дата на публикуване: 21.04.2017


съобщение по чл.57, ал 3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения

дата на публикуване: 02.06.2017 г.

 

Протокол № 1

Протокол № 2

Доклад

Решение

дата на публикуване: 14.06.2017 г.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ДОГОВОРИ

дата на публикуване : 06.02.2018 г.

 

Обявление за възложена поръчка

дата на публикуване : 06.02.2018 г.