Обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в гр. Омуртаг за експлоатационен сезон 2015/2016 г".

С документите по тази обществена поръчка можете да се запознаете оттук.

Публикувано на: 14.10.2015 г.

 


Съобщение по чл. 69а, ал. 3, от ЗОП

Публикувано на: 30.11.2015 г.

 


Протокол № 1

Публикувано на: 13.11.2015 г.

 


Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Решение

Публикувани на: 03.12.2015 г.

 


Договор за “Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Омуртаг”
Договор за „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа”
Информация за сключен договор

Публикувани на: 14.12.2015 г.

 


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 15.03.2016

Публикувано на: 15.03.2016 г.

 

Инф.за изпълнението на договор ОП 1

Инф.за изпълнението на договор ОП 2

Публикувано на : 28.04.2016 г.