Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"Доставка на строителни материали и ВиК части за нуждите на община Омуртаг"

С документацията по тази обществена поръчка можете да се запознаете оттук.

Публикувано на 03.08.2015 г.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ относно отварянето на оферти за обществена поръчка по реда на глава Осма «а» от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни материали и ВиК части за нуждите на община Омуртаг”

Публикувано на 10.08.2015 г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ относно отварянето на оферти за обществена поръчка по реда на глава Осма «а» от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни материали и ВиК части за нуждите на община Омуртаг”

Публикувано на 10.08.2015 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 24.09.2015 г.


 

 

ПРОТОКОЛ

Публикуван на 24.09.2015 г.