Актуално 2024

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг

05.01.2024 г.

Публично обсъждане на бюджет 2024 на 29.01.2024

 

 

1. Покана
2. Бюджет - кратка информация за граждани
3. Приложение 1 - Приходи
4. Приложение 2 - Разходи
5. Капиталова програма
22.01.2024 г.

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище

по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг

Заповеди за селата Веренци, Илийно, Красноселци, Първан и Станец

25.01.2024 г.

 

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг

за селата Зелена морава, Змейно, Паничино, Птичево, Росица, и град Омуртаг

31.01.2024 г.