АКТУАЛНО 2022 - 2023 г.

Парична премия за Мелис Йонузова-Мусова

и нейния треньор от кмета на Община Омуртаг

10.01.2022 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За набиране на кандидати за членове на Съвета на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – ОМУРТАГ“ ЕАД, гр. Омуртаг

11.01.2022 г.

 

Заглавие:План-сметка за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2022г.

11.01.2022 г.

 

Заповед № 29 / 14.01.2022 г.

Заповед № 30 / 14.01.22 г.


Покана

25.01.2022 г.

Покана


Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет  на Община Омуртаг за 2022г.

11.03.2022 г.

Проведе се публично обсъждане

на проектобюджета на Община Омуртаг

за 2022 г.

21.03.2022 г.

 

ХХVII-ми Традиционен пролетен събор в село Могилец

На 30 април и 1 май 2022 г. /събота и неделя/ ще се проведе ХХVII-я Традиционен пролетен събор в село Могилец. Той се организира от община Омуртаг, НЧ "Просвета - 1943" и кметството в селото. Събитието е един от най-посещаваните и очаквани празници в общината и събира на земляческа среща местни и гости от страната и чужбина. С разнообразната си програма, той е хубав повод да върне в селото изселниците от региона и да поддържа жив спомена за родния край.

За доброто настроение на гостите през тази година на 30 април ще се погрижи попфолк изпълнителят Тони Стораро. Преди това от 20:30 ч. предстоят младежка дискотека с DJ TONY и музикално-артистична програма „Могилец под звездите“.

Празничният ден на 1 май ще започне с фолклорни изпълнения от 10:00 ч. Официалното откриване ще бъде от 11:30 ч.. Програмата ще продължи с „букет от песни и танци“ на самодейни състави от региона. В 14:30 ч. ще започнат конните надбягвания, които малко по-късно ще бъдат последвани от народни и пехливански /мазни/ борби.

Съборът в село Могилец се организира от 1988 г. насам. В своята история има две кратки прекъсвания от 1991 г. до 1995 г. и през 2020 г. и 2021 г., вследствие на световната пандемия от коронавирус.

 

ПРОГРАМА

 

Общинските съветници приеха Бюджет 2022 на община Омуртаг

21.04.2022 г

 

Обява за Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини - Антоново – Омуртаг"

20.05.2022г

 

 

Омуртаг отбеляза 24 май с празнично шествие, тържествено награждаване на ученици и културни дейци и концерт

24.05.2022 г.

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд-Търговище за мандат 2023- 2026 година

31.05.2022 г.

Празник на Община Омуртаг 7 юни - полетът на Александър Александров

 

Община Омуртаг чества Официалния си празник - 7 юни

07.06.2022 г.

 

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Омуртаг за 2021г.

15.08.2022 г.

 

Обява за общо събрание на МИГ Антоново-Омуртаг

03.10.2022 г.

 

ЗАПОВЕД № 417
от 22.10.2022 г.

24.10.2022 г.

 

ЗАПОВЕД № 427
от 28.10.2022 г.

28.10.2022 г.

 

ГРАФИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАПЕЗНА ВОДА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД ОМУРТАГ ОТ ,, ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

 

04.11.2022 г.

Доклад относно одобряване на план-сметка за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023г.

08.11.2022г.

 

ГРАФИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАПЕЗНА ВОДА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД ОМУРТАГ ОТ ,, ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

12-13 .11. 2022 г

11.11.2022 г.

 

Заповед № 456

18.11.2022 г .

 

Информация за проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 – 2020.

21.11.2022г.


Заповед№459 /25.11.22

28.11.2022 г.

Покана Обществено обсъждане ТБО 2023г.

21.12.2022

АКТУАЛНО 2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА  ОМУРТАГ

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

07.02.2023

 

Омуртаг в помощ на пострадалите от опустошителните земетресения в Република Турция

07.02.2023 г.

 

ОТНОСНО : ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ

ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА И

СГРАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ОМУРТАГ

10.03.2023 Г.

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24.04.2023 г.

 

Доклад относно изменение и допълнение на "Политика за участието на община Омуртаг в общинските публични предприятия"

25.04.2023 г.