Парламентарни избори в България 2021

Парламентарни избори в България 2021

 

Заповед 47

Заповед 48

09.02.2021 г.

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне състава на Секционни избирателни комисии в Община Омуртаг за произвеждането на изборите за Народно събрание на 4.04.2021 г.

18.02.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 28 - ТЪРГОВИЩКИ
ОБЩИНА ОМУРТАГ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ОМУРТАГ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция ............................................

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за народни представители

на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 28 - ТЪРГОВИЩКИ

ОБЩИНА ОМУРТАГ НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ОМУРТАГ  КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за народни представители

на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 28 - ТЪРГОВИЩКИ

ОБЩИНА ОМУРТАГ  НАСЕЛЕНО МЯСТО .................   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 039

22.02.2021 г.