СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

Приложение №1

Приложение №4

Декларация  асистент -ТД

Декларация асистент ЗЗДН

 

СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ:
- ОБЯВА
- ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ
- ОБЯВА
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ДЕКЛАРАЦИЯ

 

25.01.2021 г.