СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

Приложение №1

Приложение №4

Декларация  асистент -ТД

Декларация асистент ЗЗДН

 

СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ:
- ОБЯВА
- ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ
- ОБЯВА
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ДЕКЛАРАЦИЯ

 

25.01.2021 г.

 

Проект "Патронажна грижа + в община Омуртаг" по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +"

- Информация за проект "Патронажна грижа + в община Омуртаг"
- Обява персонал
- Приложения за попълване
- Обява потребители
- Приложения за попълване
19.02.2021г.

- Информация за проект: "Патронажна грижа + в община Омуртаг" по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +"
19.03.2021г.


09.12.2021г.

Съобщение-Асистентска подкрепа

05.01.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ОМУРТАГ”

02.09.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ОМУРТАГ"
04.01.2023г.
04.01.2023г.

10.01.2023г.
13.01.2023г.

Анализ на потребностите и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА РАЗНОС НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. ОМУРТАГ"

07.02.2023 г


11.10.2023 г.