Регистър на издадените от Община Омуртаг разрешения за таксиметров превоз

Регистър

на издадените от Община Омуртаг разрешения за таксиметров превоз на пътници

 

Регистър таксита 2020 г.