Предоставяне на ползването на мерите и пасищата за стопанската 2021/2022г Списък на имотите за общо и индивидуално ползване с категории

Предоставяне на ползването на мерите и пасищата за стопанската 2021/2022г Списък на имотите за общо и индивидуално ползване с категории

01.03.2021 г.