Предоставяне на ползването на мерите и пасищата за стопанската 20192020г

Предоставяне на ползването на мерите и пасищата за стопанската 2019- 2020г

 

Списък на имотите за общо и индивидуално ползване с категории