ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА СТОПАНСКАТА 2022-2023 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА СТОПАНСКАТА 2022-2023 ГОДИНА

 

 

Списък на имотите за общо и индивидуално ползване с категории