Относно: Заповеди за забрана и разрешаване за паша на питомни животни в отдели и и подотдели в района на ДГС Омуртат през 2024 г.

Относно: Заповеди за забрана и разрешаване за паша на питомни животни в отдели и и подотдели в района на ДГС Омуртат през 2024 г.

Заповед 63 от 16.02.2024г.

Заповед 64 от 16.02.2024г.