Годишен план за паша - 2022_2023 и Правила

 

Предоставяне на ползването на мерите и пасищата за стопанската 2022/2023 г.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА СТОПАНСКАТА 2022-2023 ГОДИНА


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША

НА МЕРИТЕ,  ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ В ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА СТОПАНСКАТА 2022-202.

и


Констативен протокол за резултатите от направените проверки от комисията по чл.37м, ал.1 назначена със заповед №553/29.12.2021г. на Кмета на Община Омуртаг за спазване на условията по чл.37и, ал 4 от ЗСПЗЗ

Годишен план за паша - 2022_2023 и Правила