Заповед за публично обсъждане на годишен отчет за 2019г. на Община Омуртаг

Заповед за публично обсъждане на годишен отчет за 2019г. на Община Омуртаг

 

14.08.2020г.