Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд-Търговище за мандат 2023- 2026 година

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд-Търговище за мандат 2023- 2026 година

31.05.2022 г.