СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Решение № 331 от заседание на Общински съвет - Омуртаг, проведено на 27.04.2018 г.

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд - Търговище за мандат 2019-2023 г.

 

 

ДОКЛАД

29.10.2018

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НА ТОС Търговище

 

 

Решение № 502

Относно определяне на съдебни заседатели към Районен Съд - Омуртаг

за мандат 2020-2024 г.

22.08.2019 г.

 

Определяне на нови срокове по процедурата за определяне на съдебни заседатели към Районен съд - Омуртаг за мандат 2020-2024г.

 

ДОКЛАД

29.10.2019 г.

 

Удължаване на сроковете на процедурата за определяне на съдебни заседатели към Районен съд - Омуртаг за мандат 2020-2024г.

28.11.2019

 

Доклад за проведено публично изслушване

06.12.2019г.

 

Доклад

14.02.2020г.

Доклад за проведено публично изслушване

25.02.2020 г.

 

Съдебни заседатели на ТОС Търговище

23.06.2022 г.

Удължаване на сроковете на процедурата за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд-Търговище за мандат 2023-2026 г.

05.07.2022 г.

 

Съдебни заседатели на ТОС Търговище