Протокол №1 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на08.11.2007г.

Протокол №2 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 14.12.2007г.

Протокол №3  от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на  28.12.2007г.

Протокол №4 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 31.01.2008г.

Протокол №5 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 29.02. 2008г.

Протокол №6 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 27.03.2008г.

Протокол №7 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 17.04.2008г.

Протокол №8 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 14.05.2008г.

Протокол №9 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 10.06.2008г.

Протокол №10 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 20.06.2008г.

Протокол №11 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 15.08.2008г.

Протокол №12 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 26.08.2008г.

Протокол №13 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 24.09.2008г.

Протокол №14 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 03.11.2008г.

Протокол №15 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 13.11.2008г.

Протокол №16 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 01.12.2008г.

Протокол №17 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 19.12.2008г.

Протокол №18 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 30.12.2008г.

Протокол №19 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 07.01.2009г.

Протокол №20 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 30.01.2009г.

Протокол №21 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 11.02.2009г.

Протокол №22 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 18.03.2009г.

Протокол №23 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 14.04.2009г.

Протокол №24 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 18.05.2009г.

Протокол №25 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 12.06.2009г.

Протокол № 26 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 26.06.2009г.

Протокол № 27 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 31.07.2009г.

Протокол № 28 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 26.08.2009г.

Протокол № 29 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 02.09.2009г.

Протокол №30 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 07.09.2009г.

Протокол №31 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 14.09.2009г.

Протокол №32 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 23.09.2009г.

Протокол №33 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 28.10.2009г.

Протокол №34 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 13.11.2009г.

Протокол № 35 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 23.11.2009г.

Протокол № 36 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 23.12.2009г.

Протокол № 37 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 30.12.2009г.

Протокол № 38 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 15.01.2010г.

Протокол № 39 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 28.01.2010г.

Протокол № 40 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 16.02.2010г.

Протокол № 41 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 23.03.2010г.

Протокол № 42 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 29.04.2010г.

Протокол № 43 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 28.05.2010 г.

Протокол № 44 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 02.07.2010 г.

Протокол № 45 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 10.08.2010 г.

Протокол № 46 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 20.08.2010 г.

Протокол № 47 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 01.09.2010 г.

Протокол № 48 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 29.09.2010 г.

Протокол № 49 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 19.10.2010 г.

Протокол № 50 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 19.11.2010 г.

Протокол № 51 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 13.12.2010 г.

Протокол № 52 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 30.12.2010 г.

Протокол № 53 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 10.01.2011 г.

Протокол № 54 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 31.01.2011 г.

Протокол № 55 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 22.02.2011 г.

Протокол № 56 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 31.03.2011 г.

Протокол № 57 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 08.04.2011 г.

Протокол № 58 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 27.04.2011 г.

Протокол № 59 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 18.05.2011 г.

Протокол № 60 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 02.06.2011 г.

Протокол № 61 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 22.06.2011 г.

Протокол № 62 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 08.07.2011 г.

Протокол № 63 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 08.08.2011 г.

Протокол № 64 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 24.08.2011 г.

Протокол № 65 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 12.09.2011 г.

Протокол № 66 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 19.09.2011 г.

Протокол № 67 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 30.09.2011 г.