Д-р Метин Исмаил Исмаил

Председател на Общински съвет – Омуртаг

Дата на раждане: 17.06.1966г.

Образование и квалификация: ВИЗВМ, гр. Стара Загора,

Специалност: «Доктор по ветеринарна медицина»

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: 0605/6 23-35

Факс: 0605/6 34-67

e-mail: obs_omurtag@abv.bg

Приемен ден всеки петък от 10,00 ч. до 12,00 ч.

 

 

 

raw/uploads/23.jpg

 

 

Халил Юсуфов Басриев

Заместник – председател на Общински съвет – Омуртаг

 

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: 0605/6 23 35

Факс: 0605/6 34 67

e-mail: halil.basriev@abv.bg

Приемен ден всяка сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.