Правилник за организацията и дейността на ОбС - Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг - 2023-2027

Правилник за организацията и дейността на ОбС - Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг - 2023-2027