Отчет за дейността на Общински съвет – Омуртаг за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Омуртаг за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Омуртаг за периода от 08.11.2007 до 31.12.2008 г.

 

 

Отчет за дейността на Общински съвет - Омуртаг за периода 01.01.2018г.-30.06.2018г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Омуртаг за периода 01.07.2018г.-31.12.2018г.

 

Отчет за дейността на Общински съвет - Омуртаг за периода 01.01.2019г. - 30.06.2019г.
Отчет за дейността на Общински съвет - Омуртаг за периода 01.07.2019г. до края на мандата на Общински съвет - Омуртаг за 2015-2019г.
Отчет за дейността на Общински съвет – Омуртаг и на неговите комисии за периода 06.11.2019г. – 30.04.2020 г.

Отчет за периода 01.01.2019г.-30.06.2019г.

Отчет за периода 01.07.2019- до края на мандата 2015-2019г.

Отчет за периода 06.11.2019г. - 30.04.2020г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Омуртаг за периода 01.05.2020г. - 31.10.2020г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Омуртаг за периода 01.11.2020г. - 30.04.2021г.