Решения на Общински съвет - Омуртаг мандат 2019-2023

Протокол № 1 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 06.11.2019г.

Протокол № 2 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.11.2019г.

Протокол № 3 от заседание на ОбС - Омуртаг, проведено на 27.12.2019г.

Протокол № 4 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.01.2020г.

Протокол №5 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 06.02.2020г.

Протокол № 6 от заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 28.02.2020 г.

Протокол № 7 от заседание на ОбС Омуртаг проведено на 05.03.2020 г.

Протокол № 8 от заседание на ОбС Омуртаг проведено на 30.04.2020 г.

Протокол № 9 от заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 29.05.2020г.

Протокол № 10 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.06.2020г.

Протокол №11 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.07.2020г.

Протокол №12 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.08.2020г.

Протокол №13 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.09.2020г.

Протокол № 14 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.10.2020г.

Протокол № 15 от проведено заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 27.11.2020г.

Протокол № 16 от проведено заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 23.12.2020г.

Протокол № 17 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 27.01.2021г.

Протокол № 18 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 26.02.2021г.

Протокол № 19 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 25.03.2021г.

Протокол №20 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.04.2021г.

Протокол №21 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.05.2021г.

Протокол №22 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.06.2021г.

Протокол № 23 от заседание на ОбС - Омуртаг, проведено на 30.07.2021 г.
Протокол №24 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 31.08.2021г.

Протокол № 25 от заседание на ОбС - Омуртаг, проведено на 30.09.2021г.

Протокол №26 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 14.10.2021г.