Решения на Общински съвет - Омуртаг мандат 2019-2023

Протокол № 1 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 06.11.2019г.

Протокол № 2 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.11.2019г.

Протокол № 3 от заседание на ОбС - Омуртаг, проведено на 27.12.2019г.

Протокол № 4 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.01.2020г.

Протокол №5 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 06.02.2020г.

Протокол № 6 от заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 28.02.2020 г.

Протокол № 7 от заседание на ОбС Омуртаг проведено на 05.03.2020 г.

Протокол № 8 от заседание на ОбС Омуртаг проведено на 30.04.2020 г.

Протокол № 9 от заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 29.05.2020г.

Протокол № 10 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.06.2020г.

Протокол №11 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.07.2020г.

Протокол №12 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.08.2020г.

Протокол №13 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.09.2020г.

Протокол № 14 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.10.2020г.

Протокол № 15 от проведено заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 27.11.2020г.

Протокол № 16 от проведено заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 23.12.2020г.

Протокол № 17 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 27.01.2021г.

Протокол № 18 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 26.02.2021г.

Протокол № 19 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 25.03.2021г.

Протокол №20 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.04.2021г.

Протокол №21 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.05.2021г.

Протокол №22 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.06.2021г.

Протокол № 23 от заседание на ОбС - Омуртаг, проведено на 30.07.2021 г.
Протокол №24 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 31.08.2021г.

Протокол № 25 от заседание на ОбС - Омуртаг, проведено на 30.09.2021г.

Протокол №26 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 14.10.2021г.

Протокол №28 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.11.2021г.

Протокол №29 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.12.2021г.

Протокол №30 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 31.01.2022 г.

Протокол №31 от проведено заседание на Общински съвет, проведено на 28.02.2022г.

Протокол №32 от проведено заседание на Общински съвет, проведено на 11.03.2022г.

Протокол № 33 от проведено заседание на Общински съвет, проведено на 18.03.2022г.

Протокол №34 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 11.04.2022г.

Протокол №35 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 21.04.2022г

Протокол №36 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 18.05.2022г

Протокол №37 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.05.2022г.

Протокол №38 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.06.2022г.

Протокол №39 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.07.2022г.

Протокол №40 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 31.08.2022г

Протокол №41 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.09.2022г

Протокол №42 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 31.10.2022г.

Протокол №43 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 21.11.2022г.

Протокол № 44 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.11.2022г.

Протокол № 45 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 15.12.2022г.

Протокол №56 от заседание на ОбС - Омуртаг, проведено на 31.07.2023г

Протокол № 57 от заседание на Обс - Омуртаг, проведено на 16.08.2023 г.

Протокол № 58 от заседание на Обс - Омуртаг, проведено на 21.08.2023 г.

Протокол № 59 от заседание на Обс - Омуртаг, проведено на 18.09.2023 г.

Протокол № 60 от заседание на Обс - Омуртаг, проведено на 17.10.2023 г.