Доклад относно изменение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

Доклад относно изменение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

04.11.2022 г.