Доклад относно приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства и сградите на територията на град Омуртаг

Доклад относно приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства и сградите на територията на град Омуртаг

10.03.2023 г