Доклад относно ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

Доклад относно ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

17.06.2022 г.