Доклад относно изменение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоствяни от община Омуртаг

Доклад

относно изменение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени

на услуги и права предоствяни от община Омуртаг

07.10.2021г.