EU ИЗБОРИ 2019

 

 

Заповед № 134 - 02.04.2019 г.

 

Заповед № 135 - 02.04.2019 г.

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент

от Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

fsped_25-22-00-000

fspedf_25-22-00-000

 

ПОКАНА ! До местните ръководства на партиите !

15.04.2019 г.

ЗАПОВЕД № 170 от 25.04.2019

25.04.2019

 

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци

в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

чл.39, ал.1 от ИК

15.05.2019