Честит първи учебен ден! За посрещането на новата учебна година Кметът на община Омуртаг г-н Неждет Шабан изпрати Поздравителни адреси  до всички училища в общината. Той поздрави всички преподаватели, ученици и родители с пожелание за здраве и надежда, успехи и воля при овладяване на знанията, спокойна и ползотворна  нова  учебна  година. Кметът на Общината   подари на училищата  сметало с дъска за кабинетите на първокласниците. Първия  учебен ден г-н Неждет Шабан  и Секретаря на общината г-жа Рембие Ереджебова посрещнаха заедно с училищното ръководство и учениците от Първо начално училище  „Хр.Смирненски” в  гр.Омуртаг. Заместник-кметът инж.Мехмед Мехмедов  присъства на откриването на новата  учебна година в  Основно училище „Н.Й. Вапцаров” в с.Врани кон, а  учениците, техните родители и учители от Основно училище „д-р Петър Берон” в с.Плъстина се радваха на присъствието на заместник-кмета г-жа Стела Атанасова. Поздравителна реч в Гимназия „Симеон Велчев” в гр.Омуртаг изнесе г-жа Наджие Каракаш, директор на Дирекция „Стопански и хуманитарни дейности” в община Омуртаг. Други  служители  от  общинска администрация  също споделиха радостта от първия учебен ден и посетиха Прогимназия „Акад.Даки Йорданов”, Второ начално училище „В. Левски” в гр.Омуртаг и Основно училище „Хр. Ботев”  в  с.Камбурово. С  пожелание за успешен старт на новата 2010/2011 учебна година.                                                                                           На добър час!