УЧЕНИЧЕСКА СПАРТАКИАДА 2010” се проведе на 11.06.2010 г. в стадиона на град Омуртаг. В спортното мероприятие се включиха над 180 ученици от общината. Организатор е  община Омуртаг в лицето на кмета Неждет Шабан и експертите Красимир Димитров, Соня Христова и Виждан Шабан. Участниците бяха от следните училища:

• Прогимназия „Акад. Даки Йорданов”, гр. Омуртаг

• ОУ „Г. Бенковски”, с. Беломорци

• ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Врани кон

• ОУ „Христо Ботев”, с. Зелена Морава

• ОУ „Христо Ботев”, с. Камбурово

• ОУ „Хр. Смирненски”, с. Обител

            Спартакиадата се проведе в няколко дисциплини:

-          скок от място

-          бягане 200 м.

-          волейбол

-          футбол

Награждаване – заместник-кмет М. Ибрахимов

Награди – индивидуални награди и топки за отборите, класирали се на първо, второ и трето място. Грамоти за победителите. Футболистите получиха и купата на Кмета.

Проявата бе посетена и от главния експерт към Министерснвото на физическото възпитание и спорта за Търговищка и Шуменска област Христо Харалампиев.

   

ФУТБОЛ

 

1.         Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” – Омуртаг

2.         ОУ – с. Обител

3.         ОУ – с. Камбурово

 

ВОЛЕЙБОЛ

           

Момичета:

1.         Прогимназия „Акад.Даки Йорданов” – Омуртаг

2.         ОУ – с. Враникон

3.         ОУ – с. Зелена Морава

Момчета:

1.         Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” – Омуртаг

2.         ОУ – с. Зелена Морава

3.         ОУ – с. Враникон

   

БЯГАНЕ

 

Момичета 5-6 клас:

1.         Айджан Мехмедова –  Врани Кон

2.         Гюлджан Саидова – Зелена Морава

3.         Мейля Аджемова – Врани Кон

Момичета 7-8 клас:

1.         Селиме Шефкедова - Врани Кон

2.         Синай Алкимова – Камбурово

3.         Гюкчен Хълмиева –Зелена Морава

Момчета 5-6 клас:

1.         Мустафа Шерифов - Врани Кон

2.         Еркан Зюлюфов - Врани Кон

3.         Янко Страхилов –Беломорци

Момчета 7-8 клас:

1.         Веселин Искренов – Омуртаг

2.         Сезгин Исмаилов – Зелена Морава

3.         Мерсин Метинов – Омуртаг

   

СКОК ОТ МЯСТО

 

Момичета 5-6 клас:

1.         Гюлджан Саидова – Зелена Морава

2.         Мейля Джемилова – Врани Кон

3.         Айджан Илязова – Врани Кон

Момичета 7-8 клас:

1.         Синай Увиева – Врани Кон

2.         Сибер амиева – Зелена Морава

3.         Наджие Метин – Врани Кон

Момчета 5-6 клас:

1.         Мустафа Шерифов – Врани Кон

2.         Еркан Зюлюфов – Врани Кон

3.         Игнасио Галинов – Беломорци

Момчета 7-8 клас:

1.         Хакан Хюсеинов – Зелена Морава

2.         Сейхан Наим – Врани Кон

3.         Сезгин Рамаданов – Зелена Морава