На 03.06.2010 г. в с. Врани кон, общ. Омуртаг се проведе работна среща-мониторинг с делегация от представители на Министерството на вътрешните работи на кралство Нидерландия (Холандия) и ОД на МВР гр. Търговище от една страна и директорите на ОУ „Н. Й. Вапцаров” и ЦДГ „Надежда” с. Врани кон от друга, във връзка с реализиран проект „Повишаване безопасността на движението в участъка пред входа на училището и входа на ученическия стол и ЦДГ”... прочети целия текст